App Icon

الجامعة الأسلامية

الجامعة الاسلامية

Phone 1

اعلان هام ….. حول التسجيل

اعلان هام
على الطلبة المدرجة اسمائهم في الرابط ادناه مراجع قسم التسجيل لغرض المقابله يوم السبت المصادف 2021/12/25 مسطحبين معهم المستمسكات الرسمية

بشائر محمد حسن حسين
فرقان نوماس حسين محمد
فاطمه فاضل بديوي حمد
حيدر عبد الامير جواد كاظم
فاطمه عزيز داود عواد
اسماء احمد كاظم صاحب
زينب بشار عبد مسير
زينب حيدر هادي عبد
زهراء ارحيم جياد حلو
آثار خزعل فضل عباس
زينب محمد علي ياسين عبود
شهد محسن عباس نعمه
افراح عبد الرضا ابراهيم طعيمه
مروه كاطع محمد كاظم
ملاك فراس عبد الحسن ابراهيم
كرار صبار جاسم عبد الحسن
زينب راضي اكريم ليلو
مريم جاسم عبد الرضا الخرس
مصطفى فراس جميل عبد الحسن
نرجس محمد ابراهيم عباس
هدى علي عبد زيد مرجان
مريم رزاق هجوج عطيه
لمياء مالك فخري سلمان
فاطمه مصطفى مكي عبد الحسين
امنه راضي سعدون حريجه
زهراء ماجد عبد مزهر
غدير قاسم محمد مهدي
اثير عبد الحسن جيثوم مرزوك
علي حيدر محمد عباس
بنين عباس مخيف محمد